Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Apple, orange or banana?

Με τη δασκάλα των αγγλικών μας, Άννα Παπαδουπούλου, τα παιδιά έμαθαν στα αγγλικά τις λέξεις: Apple, orange, banana. Στη συνέχεια, ζωγράφισαν το ή τα αγαπημένο/ -α φρούτο/ -α από αυτά τα τρία. Τέλος, ηχογραφήσαμε τις λέξεις και όλα μαζί έγιναν ένα βίντεο, για να μοιραστούμε μαζί σας τις λέξεις που μάθαμε!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου