Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Κόβω και δημιουργώ!


Έχει μέρες που πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο, αλλά η έλλειψη χρόνου δεν μου επέτρεψε να κάνω την ανάρτηση νωρίτερα. 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε στάδια...Αρχικά δόθηκε στα παιδιά ένα χαρτί Α4, λευκό, με λωρίδες κάθετες και τους ζητήθηκε να τις χρωματίσουν..
Στη συνέχεια, τα παιδιά έκοψαν τις λωρίδες χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ψαλίδι (για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες)...
Έπειτα, αρχικά στο πάτωμα κάναμε διαφορετικούς συνδυασμούς των λωρίδων που κόψαμε και έπειτα σε ένα χαρτόνι 50Χ70 κάναμε μια ομαδική εργασία, χρησιμοποιώντας λωρίδες από όλα τα παιδιά. Τα παιδιά πρότειναν και αποφάσισαν να κάνουν ένα σπίτι. Έτσι κάθε παιδί πρόσθετε κάποιες λωρίδες. Ο καθένας έβαζε την ιδέα του στην ομαδική εργασία και συμπληρώθηκε τελικά ένας πίνακας, με σχέδια αποτελούμενα από λωρίδες που έκοψαν τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά νόημα για τα παιδιά η χρήση του ψαλιδιού και το αντιμετωπίζουν ως εργαλείο για να δημιουργήσουν.. 
Τέλος, με τις λωρίδες που περίσσεψαν τα παιδιά δημιούργησαν ατομικές εργασίες σε Α3, με ελεύθερο θέμα...Ομαδική εργασία σε χαρτόνι 50Χ70

Ατομικές εργασίες σε Α3

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Μαθαίνω την αρίθμηση στο νηπιαγωγείο 1-10 με εκπαιδευτικά on-line παιχνίδια.


On line παιχνίδια για την σειροθέτηση αριθμών από το 1 έως το 10. 1. Ένα on line παιχνίδι, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να μετρήσουν αντικείμενα και να βάλουν στη σωστή σειρά τις κάρτες, από τη μικρότερη ομάδα αντικειμένων στη μικρότερη.. 2. Ένα on line παιχνίδι, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουν κατακτήσει τα παιδιά τη διαδοχή των αριθμών.Βάλε τους αριθμούς στη σωστή σειρά!
3. Παιχνίδι μνήμης, όπου τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν τα αντικείμενα στις καρτέλες και να αντιστοιχίσουν κάθε ομάδα αντικειμένων με το σωστό αριθμό...