Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Μαθαίνω την αρίθμηση στο νηπιαγωγείο 1-10 με εκπαιδευτικά on-line παιχνίδια.


On line παιχνίδια για την σειροθέτηση αριθμών από το 1 έως το 10. 1. Ένα on line παιχνίδι, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να μετρήσουν αντικείμενα και να βάλουν στη σωστή σειρά τις κάρτες, από τη μικρότερη ομάδα αντικειμένων στη μικρότερη.. 2. Ένα on line παιχνίδι, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχουν κατακτήσει τα παιδιά τη διαδοχή των αριθμών.Βάλε τους αριθμούς στη σωστή σειρά!
3. Παιχνίδι μνήμης, όπου τα παιδιά καλούνται να μετρήσουν τα αντικείμενα στις καρτέλες και να αντιστοιχίσουν κάθε ομάδα αντικειμένων με το σωστό αριθμό...

7 σχόλια: